ព័ត៌មានថ្មីប្រចាំថ្ងៃ

http://www.msktvonline.com/

Monday, April 1, 2024

កម្លាំងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញទាំង 14 ខណ្ឌ បើកវគ្គហ្វឹកហាត់បំប៉នជំនាញ

អ្នកទស្សនា: Views

 

ចេញផ្សាយ ថ្ងៃទី April 1, 2024
 ព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ កម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ តាមបណ្តាខណ្ឌទាំង១៤ បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគ្នា ហ្វឹកហាត់បំប៉នជាប្រចាំនូវមេរៀនប្រើប្រាស់កាំភ្លើង វែង ខ្លី កាន់តែស្ទាត់ជំនាញ យុទ្ធវិធីបាញ់ឈរ អង្គុយ ក្រាប យុទ្ធវិធីកាច់ឃ្លេ និងមេរៀនដទៃផ្សេងៗទៀត ដើម្បី បង្ការ  បង្រ្កាប សង្រ្គោះ បានទាន់ពេលវេលា  និងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់៕


0 Reviews:

Post a Comment