ព័ត៌មានថ្មីប្រចាំថ្ងៃ

http://www.msktvonline.com/

Sunday, April 18, 2021

ការអប់រំអំពីការថែទាំ​ និងព្យាបាលតាមផ្ទះ​

អ្នកទស្សនា: Views

( ភ្នំពេញ): ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាល ដែលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ កំពុងមានចំនួនកេីនឡេីងច្រើន ហើយទីកន្លែងសម្រាប់ដាក់ជូនសម្រាកព្យាបាលមានការខ្វះខាត​ ក្រសួងសុខាភិបាល កំពុងតែបន្តរៀបចំទីកន្លែង ជាបន្តបន្ទាប់​ ដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ។

ប្រសិនបេីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ​ ដែលមានវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ មិនទាន់ទទួលបានកន្លែងសម្រាកព្យាបាល សូមបងប្អូន អនុវត្តតាមការណែនាំ ក្នុងការតាមដានរោគសញ្ញា និងការថែទាំព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមផ្ទះ ដែលមានជូនភ្ជាប់ខាងក្រោមនេះ​៖

សម្រួលផ្សាយ៖ msktvonline

0 Reviews:

Post a Comment