ព័ត៌មានថ្មីប្រចាំថ្ងៃ

http://www.msktvonline.com/

Saturday, May 6, 2023

វិញ្ញាសារត់ម៉ារ៉ាតុង ៤២គីឡូម៉ែត្រ ដែលជាវិញ្ញាសារដំបូងនៅខេត្តសៀមរាប ចាប់ផ្តើមនៅព្រឹកនេះ

អ្នកទស្សនា: Views

 សៀមរាប ថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ វិញ្ញាសារត់ម៉ារ៉ាតុងបុរស-នារី ចំងាយ ៤២គីឡូម៉ែត្រ បានចាប់ផ្តើមដំណើរការហើយ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣នេះ ដោយមានអត្តពលិកចំនួន២២រូប ផ្នែកបុរស១១រូប ផ្នែកនារី១១រូប មកពី០៩ប្រទេសចូលរួម ខណៈឡាវ និងព្រុយណេ អវត្តមាន។

សម្រាប់លេខ១ ផ្នែកបុរសបានទៅលើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី និងលេខមួយផ្នែកនារីក៏បានទៅលើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរ។


0 Reviews:

Post a Comment