ព័ត៌មានថ្មីប្រចាំថ្ងៃ

http://www.msktvonline.com/

Tuesday, April 20, 2021

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ កំពុងត្រៀមដឹកជញ្ជូនស្បៀង ដើម្បីចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារការបិទខ្ទប់

អ្នកទស្សនា: Views

 

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ កំពុងត្រៀមដឹកជញ្ជូនស្បៀង ដើម្បីចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារការបិទខ្ទប់

 ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ កំពុងត្រៀមដឹកជញ្ជូនស្បៀង ដើម្បីចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារការបិទខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ នៃខេត្តកណ្តាល នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។

រូបថត៖ ផែន រតនៈ

0 Reviews:

Post a Comment